-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมถวิล หัวหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมถวิล หัวหิน

รหัสโรงเรียน : 77100024

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 20 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032511542

แฟกซ์ : 032530384

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมถวิล หัวหิน

-- advertisement --