-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

รหัสโรงเรียน : 90100042

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 39/5 หมู่ที่ 3 เพชรเกษม นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074,737,053,074,341,700

แฟกซ์ : 074341762

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

-- advertisement --