-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร

รหัสโรงเรียน : 74100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1061/3ฉ สุนงึ้นอนุสรณ์ มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034412669

แฟกซ์ : 034222669

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร

-- advertisement --