-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมฤทัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมฤทัย

รหัสโรงเรียน : 46100015

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 133 หมู่ที่ 10 กุสินารายณ์-สร้างค้อ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 043859007

แฟกซ์ : 043859007

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมฤทัย

-- advertisement --