-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100484

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 770 ซอยดอกส้ม ประชาชื่น บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-9137454-5

แฟกซ์ : 02-9137456

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา

-- advertisement --