-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 70100042

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 70/1 หมู่ที่ 4 เพชรเกษม บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032231697

แฟกซ์ : 032347808

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

-- advertisement --