โลโก้โรงเรียนสมัยศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมัยศึกษา

รหัสโรงเรียน : 90100088

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาลอนุบาล 3

ที่อยู่ : 6 ซอย 2 เพชรเกษม คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074344306

แฟกซ์ : 074232919

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมัยศึกษา