-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

รหัสโรงเรียน : 90100075

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 2 โชคสมาน 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074247131

แฟกซ์ : 074254600

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

-- advertisement --