-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 90100029

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 64 สงขลา-นาทวี จะโหนง จะนะ สงขลา 90130

โทรศัพท์ : 074,477,375,098,771,900

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม

-- advertisement --