-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : ซอยพนาสณฑ์ 1 พนาสณฑ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073512614

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

-- advertisement --