-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนสันติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนสันติ

รหัสโรงเรียน : 10101049

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 3 ซอยลำไทร เลียบวารี โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 02-588-1815-6

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนสันติ

-- advertisement --