-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 50100309

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 460 หมู่ที่ 1 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่

-- advertisement --