-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง

รหัสโรงเรียน : 50100096

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 125 หมู่ที่ 3 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053332969

แฟกซ์ : 053331199

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง

-- advertisement --