-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

รหัสโรงเรียน : 11100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 8/588 หมู่ที่ 8 แพรกษา(สุขาภิบาล40) ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 02-7015309-10

แฟกซ์ : 02-7015309

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน

-- advertisement --