-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 96100068

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 247/6 หมู่ที่ 10 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร

-- advertisement --