-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหกิจวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหกิจวิทยา

รหัสโรงเรียน : 41100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 97/4 ซอยรุ่งเรือง นิตโย หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042321760

แฟกซ์ : 042321760

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหกิจวิทยา

-- advertisement --