-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 73100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 151 หมู่ที่ 5 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034381449

แฟกซ์ : 034-238458

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหบำรุงวิทยา

-- advertisement --