-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหมิตรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหมิตรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 50100145

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 4 บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์ : 053485053

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหมิตรวิทยา

-- advertisement --