-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหวิทยาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหวิทยาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 60100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 84/1 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056255429

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหวิทยาศึกษา

-- advertisement --