-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหวิทย์

รหัสโรงเรียน : 72100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 207 ประชาธิปไตย ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035522152

แฟกซ์ : 035500850

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหวิทย์

-- advertisement --