-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหศึกษา

รหัสโรงเรียน : 86100007

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 22/1-22/2 พิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077511917

แฟกซ์ : 077511917

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหศึกษา

-- advertisement --