-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหายวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหายวิทย์

รหัสโรงเรียน : 85100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 60 เรืองราษฎร์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077811440

แฟกซ์ : 077834566

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหายวิทย์

-- advertisement --