-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสโรงเรียน : 40100031

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 359 หมู่ที่ 7 บ้านดอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043324529

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-- advertisement --