โลโก้โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 10201056

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 15/28 หมู่ที่ 1 ศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 02-3308639

แฟกซ์ : 02-3308640

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์