-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสัตหีบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสัตหีบ

รหัสโรงเรียน : 20100095

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 377/1 หมู่ที่ 1 ซอยจรดลศึกษา วุฒิชัย สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180

โทรศัพท์ : 038308695

แฟกซ์ : 038308694

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสัตหีบ

-- advertisement --