-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติดรุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติดรุณ

รหัสโรงเรียน : 11100083

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 44/6 หมู่ที่ 3 ซอย 70/21 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-4636948

แฟกซ์ : 02-4640632

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติดรุณ

-- advertisement --