-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติศึกษา

รหัสโรงเรียน : 50100006

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 7-ก.พ. ประชาสัมพันธ์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053820324-5

แฟกซ์ : 053820455

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติศึกษา

-- advertisement --