-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสัมมาชีวศิลป

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสัมมาชีวศิลป

รหัสโรงเรียน : 10100626

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 744 ซอยพญานาค เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-2159002

แฟกซ์ : 02-6111092

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

-- advertisement --