-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

รหัสโรงเรียน : 34100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 95 ชุมชนราชธานีอโศก บุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045318071-2

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

-- advertisement --