-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

รหัสโรงเรียน : 10100921

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 65/37 (ประสาทสิน) นวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3745230

แฟกซ์ : 02-3754503

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

-- advertisement --