-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ

รหัสโรงเรียน : 56100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 220 หมู่ที่ 13 ซอยมีคุณธรรม พิศาล หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

โทรศัพท์ : 054452420

แฟกซ์ : 054452420

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ

-- advertisement --