-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร

รหัสโรงเรียน : 35100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 163 แจ้งสนิท สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร

-- advertisement --