-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 90100094

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 419 ม.9 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074212200

แฟกซ์ : 074212200

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ

-- advertisement --