-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100065

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 39/1 หมู่ที่ 1 กาญจนวนิช สำนักขาม สะเดา สงขลา 90320

โทรศัพท์ : 074,301,206,074,301,200

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา

-- advertisement --