โลโก้โรงเรียนสายชล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายชล

รหัสโรงเรียน : 90100040

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 256 รัตนวิถี นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074371522

แฟกซ์ : 074371522

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายชล