-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายธรรม

รหัสโรงเรียน : 64100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 211/1 บาลเมือง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055613519

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายธรรม

-- advertisement --