-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7

รหัสโรงเรียน : 30100061

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 169/3 โคกศิลา-บ้านหัน เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ : 044-284691

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7

-- advertisement --