โลโก้โรงเรียนสายมิตรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายมิตรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 25100010

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1/3 หมู่ที่ 4 นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 037-281175

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายมิตรศึกษา