-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3

รหัสโรงเรียน : 30100040

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 100 โชคชัย – ปักธงชัย พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์ : 044-202074

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3

-- advertisement --