-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 11100077

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 11/1 หมู่ที่ 12 สุขสวัสดิ์ 5 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 02-4633272,02-8190128

แฟกซ์ : 02-4627869

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายอนุสรณ์

-- advertisement --