-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายอักษร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายอักษร

รหัสโรงเรียน : 10100442

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 71 หมู่ที่12 ซอย 40 รามอินทรา คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-5109824-5

แฟกซ์ : 02-5109824-5

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายอักษร

-- advertisement --