-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 10100179

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 196 ซอยสาธุประดิษฐ์ 39 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-2840671

แฟกซ์ : 02-2840880

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสารสาสน์พัฒนา

-- advertisement --