-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 50100329

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 539 หหมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

โทรศัพท์ : 0931351224

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์

-- advertisement --