-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 67100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 122 บูรกรรมโกวิท ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056721236

แฟกซ์ : 056722955

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา

-- advertisement --