-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสำราญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสำราญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 11100089

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 3 เพชรหึงส์ บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 028151658

แฟกซ์ : 02-4610814

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสำราญวิทยา

-- advertisement --