-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิรินคริสเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิรินคริสเตียน

รหัสโรงเรียน : 67100057

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 2-มิ.ย. ทิพย์ภักดี หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิรินคริสเตียน

-- advertisement --