-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 50100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 10 หัสดิเสรี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053221244

แฟกซ์ : 053404036

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์

-- advertisement --