-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิริศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิริศึกษา

รหัสโรงเรียน : 11100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 220 ศิริราษฎร์ศรัทธา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-3950137

แฟกซ์ : 02-3892854

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิริศึกษา

-- advertisement --