-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิริเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิริเทพ

รหัสโรงเรียน : 10100244

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 88/2 ซอยวัฒนานิเวศน์5 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ : 02-2758306,02-2764520

แฟกซ์ : 02-6934661

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิริเทพ

-- advertisement --