-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิ่นหมิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิ่นหมิน

รหัสโรงเรียน : 65100017

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 226/22 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055219954-5

แฟกซ์ : 055219956

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิ่นหมิน

-- advertisement --